9:00 - 13:00

Plenárne vystúpenia a diskusia, účasť prisľúbili:

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka,
prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Andrej Šabanov, Radca-vyslanec RF
prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
13:00 - 14:00
Obed
14:00 - 16:00
Prezentácie prihlásených účastníkov

*program s konkrétnymi vystúpeniami účastníkov bude zverejnený najneskôr týždeň pred začatím
konferencie
Program konferencie*