KONTAKTY
Organizačný výbor konferencie
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. , hosťujúca profesorka
Bc. Lukáš Murdzik
E-mail konferencie
Bc. Lukáš Murdzik
   +421 944 157 708