Príspevok do zborníka
Podmienky Príspevok písať podľa priloženej šablóny, za jazykovú úpravu zodpovedajú jednotliví autori
(Pre priamy odkaz na šablónu kliknite TU).
Max. rozsah príspevku: 10 strán.
Pre záujemcov o prezentáciu na konferencii je potrebné zaslať spolu s príspevkom  aj prezentáciu v PowerPoint.
Uverejnenie príspevku je podmienené obdržaním akceptačného listu (až potom platbu zrealizovať).
Poplatok za uverejnenie
(bez účasti na konferencii)
-  štandardný poplatok
-  poplatok pre študentov 3. stupňa štúdia
Termíny - zaslanie príspevku do
- platba za príspevok (po akceptácii) do
Dôležité informácie Zborník bude recenzovaný.
30 €
15 €
30. júna 2015
8. júla 2015