Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V.
Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska

Konferencia sa už uskutočnila, pozrite si z nej záznam


 


 

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce, na ktorých rezonovali komplexné témy vo väzbe na projekt VEGA 2/0004/12 Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí (geopolitické, ekonomické a kultúrne aspekty):

Hľadanie kontúr v mozaike
Infraštruktúra spoločnosti - infraštruktúra človeka - kontrolovaná spoločnosť
Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu
Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia?
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu