Oddelenie Svetovej ekonomiky Ekonomického ústavu SAV
v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach, ZSE E-on a.s.,

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Vás pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu v Smoleniciach na zámku, 16. - 18. september 2013


(Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu)


VIDEOPOZVÁNKA Cieľ konferencie:  diskutovať a analyzovať kľúčové súvislosti ekonomického a mierového potenciálu z hľadiska globálneho sveta, Európy a Slovenska. Definovať nové zásadné paradigmy, ktoré sa objavujú v súčasnom turbulentnom období, a ktoré budú formovať budúci vývoj. Z pohľadu ekonomických a právnych vied charakterizovať systémové príčiny dlhovej krízy, jej dopady na sociálny a politický model v Európe, ako aj inštitucionálne nástroje na ich korigovanie. Vytvoriť platformu pre vedcov z oblasti ekonómie, sociálnych a iných vied, ktorí sa zaoberajú problematikou nerovnosti a chudoby. Poskytnúť odpovede na otázky budúceho vývoja nerovnosti a chudoby v nadväznosti na súčasné procesy generovania príjmov.
Videopozvánka
 
KONFERENCIA SA UŽ USKUTOČNILA, KLIKNITE SEM PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE