16. september
Registrácia účastníkov a spoločná fotografia
 
Otvorenie konferencie
Plenárne vystúpenia, účasť prisľúbili:
Ing. Boris Hošoff, PhD.,
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.,
Mgr. Ivan Lesay, MA. , PhD.,
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.,
prof. Ing. Peter Staněk, CSc.,
prof. Dr. Boris Alexandrovič Šmelev, PhD.,
prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,
Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Diskusia k plenárnym vystúpeniam
Kultúrny sprievodný program konferencie

17. september
Workshop 1: Dlhová kríza v Európe
moderujú: Ing. Boris Hošoff, PhD., prof.   Ing. Peter Staněk, CSc.

Workshop 2: Nerovnosť a chudoba
moderujú: Ing. Tomáš Želinský, PhD., doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.

Kultúrny sprievodný program konferencie a spoločenský večer
18. september
Záverečné vyhodnotenie konferencie a workshopov, resumé, diskusia
 
*Prosíme účastníkov, aby dodržali predpísaný dresscode:
                          počas dňa:            smart casual
                          recepcia:               dámy - formal dress, páni - black tie


VIDEOPOZVÁNKA  
Videopozvánka