Registrácia
  prihláška a úhrada do 15. augusta 2013
 
  Číslo účtu: 7000122050/8180
  Variabilný symbol: 90910027
  IBAN: SK6081800000007000122050
  SWIFT code: SUBASKBX
Účastnícky poplatok

1 deň
2 dni (1 noc)
2 dni (2 noci)
3 dni (2 noci)


    100 €
    160 €
    220 €
    240 €

1. deň
2. deň
3. deň
    raňajky, obed, recepcia
    raňajky, obed, spoločenský večer
    raňajky, obed


    Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch Smolenického zámku
   
   
Registrácia účastníkov


VIDEOPOZVÁNKA  
Videopozvánka