7. máj
 
9:00 - 13:00

Plenárne vystúpenia a diskusia, účasť prisľúbili:

Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ing. Boris Hošoff, PhD.
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka,
prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Andrej Šabanov, Radca-vyslanec RF
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
13:00 - 14:00
Obed
14:00 - 17:00
Prezentácie prihlásených účastníkov


 

 
Program konferencie