KONTAKTY
Organizačný výbor konferencie
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. , hosťujúca profesorka - predsedníčka
Ing. Dávid Martinák
Ing. Jana Šáriková
Bc. Lukáš Murdzik
Mailová adresa konferencie
Bc. Lukáš Murdzik
02 / 52 49 83 07 klapka 145
   0944 157 708
Ing. Dávid Martinák
   02 / 52 49 83 07 klapka 146