Prezentácie účastníkov
Oldřich Chytil
Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby
Silvia Matúšová
Hodnoty a kultúra v paradigme 21. storočia
Je paradigmou budúcnosti solidarita?
Viliam Páleník
Právna úprava odvodu bánk v SR v kontexte právnych výziev  Európskej únie
Mária Duračinská
Znižuje globalizácia príjmovú nerovnosť?
Beáta Stehlíková
Problémy vývoja príjmovej stratifikácie na Slovensku
Dávid Martinák
Perspektíva spotreby seniorov vo väzbe na príjmy strieborných
Michal Páleník
Stratená generácia
Marcela Galovská
Diskusia