VIDEOPOZVÁNKA  
Videopozvánka
Plenárne vystúpenia
Základné hrozby globálneho vývoja, technologické zmeny a vývoj globálnej spoločnosti počas krízy: prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Vojna alebo mier: politické nástroje globálnych elít? prof. Dr. Boris Alexandrovič Šmelev, PhD.
Liberálna revolúcia a globálny vývoj: prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Stret civilizačných modelov? doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.

Príjmové nerovnosti a chudoba v období krízy: Ing. Tomáš Želinský,
PhD.
Vystúpenie prezidenta Slovenskej Republiky pána Ivana Gašparoviča v plenárnej časti konferencie Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III.
Inštitucionálna reakcia na krízu: Ing. Boris Hošoff, PhD.
Je EÚ pripravená na globálne výzvy? prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Základné determinanty vývoja vzťahu národnej a globálnej bezpečnosti: Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
Program konferencie Paradigmy budúcich zmien III.