Meno,  priezvisko, tituly:
Zamestnávateľ:
Adresa zamestnávateľa:
Kontaktný telefón:
E-mail:
IČO:
IBAN:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
 
Účastnícky poplatok*
45 €
 
Účastníci bez príspevku
20 €
 
Účastníci bez príspevku
(študenti)
10 €
 
Príspevok do zborníka bez
účasti na konferencii
30 €
 
Príspevok do zborníka
bez účasti na konferencii
(doktorandi)
15 €
     
Po registrácii bude vystavená faktúra (úhrada do 08.07.2015)
* - zahŕňa osobnú účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie, stravovanie počas konania konferencie a zborník
Prihláška na vedeckú konferenciu
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V.
(Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska)

v Malom kongresovom centre SAV, Štefánikova 3, Bratislava, 10. septembra 2015

Registrovať sa treba do 30.6. 2015
(všetky polia sú povinné)